Svenska    Suomeksi

Hem  Kontakt  Stadgar  Anvisningar  Anslutning  Kartor  Meddelanden  Bilder
Almänna förfrågningar

info@skaldo.fi

Styrelse

Kyösti Kokki Ordförande
kyosti.kokki@kivi-impressio.fi
0400 623 832

Göran Hampf
goran.hampf@gmail.com
041 507 7257

Mikael Borgman
micke@mbmanagement.fi

Suppleanter

Kimmo Rautvuori

Jarl Westerlund

Sekreterare

Ilkka Pitkänen
ilkka.pitkanen@message.fi
040 1765 179

Andelslagets postadress
PB 44
10601 EKENÄS
  

Skåldö Vattenandelslag