Svenska    Suomeksi

Hem  Kontakt  Stadgar  Anvisningar  Anslutning  Kartor  Meddelanden  Bilder

Skåldö vattenandelslag - Skåldön vesiosuuskunta har grundats 2001 och registrerats i handelsregistret 22.2.2002. Dess hemort är Raseborgs stad.

Andelslagets syfte är att bygga och upprätthålla ett vatten- och avloppsvattennät i Ekenäs skärgård på öarna Skåldö och Torsö samt deras näromgivning.

Andelslaget har gett Karis Telefon lov att lägga ner fiberkabel i dikena som grävs för andelslagets huvudlinjer. I alla frågor som gäller fiberkabel är det bäst att vända sig direkt till Karis telefon www.karistelefon.fi

  • Andelslaget har en styrelse till vilken det hör minst tre (3) och maximalt fem (5) personer, som väljs till sina poster för tre (3) år i taget.
  • Andelslagets egentliga stämma hölls en gång i året den dag som styrelsen har fastslagit före utgången av maj månad.
  • Andelslaget har en projektledare som väljs och avskedas av styrelsen.
  • Andelslaget har två revisorer och de har två suppleanter, som fyller revisionslagens krav.
  • Andelslagets bokslutsdag är kalenderårets sista dag.
  • Andelslagets räkenskaper sköts av en av styrelsen vald bokföringsbyrå.
  • Andelslagets fo-nummer är 1739345-3.
  • Andelslagets bankkonto är Nordea 114530-112084.

  

Skåldö Vattenandelslag